Faint ydych chi'n ei wybod am beiriant ffrwydro ergyd bachyn

2021-04-15

Yn niwydiant y ffowndri, rhaid i beiriant ffrwydro saethu drin bron pob cast dur a chast haearn. Pwrpas gwneud hynny yw nid yn unig glanhau amhureddau wyneb castiau, ond hefyd chwarae rôl archwilio ansawdd ar ôl cwblhau cynhyrchu castio, a sgrinio'r cynhyrchion ag arwyneb gwael yn uniongyrchol.

Wrth gynhyrchu castiau fel arfer, rhaid glanhau'r holl gastiau a gynhyrchir gan beiriant ffrwydro ergydion. Yn y modd hwn, gellir glanhau'r amhureddau ar wyneb castiau. Ar yr un pryd, p'un a oes diffygion arwyneb ar wyneb castiau, p'un a oes ffenomen glynu a phlicio nwy a thywod, y gellir ei weld yn glir trwy driniaeth dechnegol peiriant ffrwydro ergyd math bachyn Proses technoleg peiriant saethu ergyd math bachyn , gall fod yn gyfleus iawn i'r cynhyrchion diffygiol hyn sydd wedi'u sgrinio allan yn uniongyrchol, ac nid oes angen iddynt ddewis fesul un â llaw mwyach.

Yn ogystal â glanhau wyneb y castio, gall y peiriant ffrwydro ergyd bachyn hefyd brosesu wyneb y castio. Trwy driniaeth dechnegol y peiriant ffrwydro ergyd bachyn, gall wyneb y castio gyflawni'r effaith ddelfrydol a ddymunir, a chynhyrchu'r effaith ansawdd wyneb gyfatebol. Gall ateb galw cynhyrchu'r castio yn hawdd, a lleihau cost llafur cost llinell y castio yn fawr, gwella effeithlonrwydd cynhyrchu castiau. Trwy driniaeth arwyneb y peiriant ffrwydro ergyd math bachyn, gall wyneb y castio fodloni'r gofynion.
  • QR